Warszawska Opera Kameralna

Położony w sercu Warszawy zabytkowy teatr Warszawskiej Opery Kameralnej gości międzynarodową, wrażliwą na sztukę widownię. Doświadczenie trzech pokoleń muzyków i śpiewaków o niepodważalnym warsztacie sprawia, że propozycje artystyczne Warszawskiej Opery Kameralnej prezentują niezmiennie najwyższy poziom.
Podczas ponad 50 lat dyrekcji artystycznej Stefana Sutkowskiego opera zdobyła doskonałą reputację w Polsce i na świecie za pełne inwencji interpretacje niewystawianych powszechnie dzieł operowych.
 
Od 2012 roku pod dyrekcją Jerzego Lacha Warszawska Opera Kameralna, pozostając wierną tradycji prezentowania klasycznych realizacji operowych, rozwija równolegle innowacyjne i nowatorskie projekty. Do współpracy zapraszani są młodzi i kreatywni artyści – reżyserzy, soliści, kompozytorzy. Powstają przedstawienia z wykorzystaniem nowoczesnych technologii multimedialnych. Prowadzone są działania edukacyjne, mające na celu krzewienie kultury wśród najmłodszych odbiorców.
 
Wiele projektów realizowanych jest poza budynkiem przy al. Solidarności, w niestandardowych przestrzeniach miasta, przyciągając tym samym otwartą i ciekawą nowych wrażeń publiczność.
 
Warszawska Opera Kameralna
ADMINISTRACJA: 00-695 Warszawa, ul. Nowogrodzka 49
TEATR: 00-145 Warszawa, al. Solidarności 76b
www.operakameralna.pl